Wat kan ik voor u betekenen?

 

Ontwerpen en faciliteren van leertrajecten

Een leerbenadering die niet snel zal verdwijnen: investeren in de ontwikkeling van medewerkers middels een kort of langer durend leertraject. Online, blended of geheel face-to-face. Ik ondersteun u bij het ontwikkelen en begeleiden van trajecten waarbij het leren dicht bij de praktijk ligt. Hoe kun je de dagelijkse werkpraktijk gebruiken als leeromgeving? Hoe kun je mechanismen als reflectie, feedback, peer review, interactie, flow, ruimte, zelfsturing en nieuwsgierigheid meenemen in dit leren? Langer lopende leertrajecten binnen een Academy, zoals bij Rijkswaterstaat (over leiderschap en teamwerk). Of juist heel specifieke trajecten ter ondersteuning van een organisatieveranderingsproces wat bij ICCO speelde (over kennistransfer en over faciliteren van action learning groepen).

Begeleiden van leren in netwerken en communities

Veel professionals (docenten, beleidsmakers, projectleiders) geven aan dat ze graag over hun werk willen leren en aan de slag willen  met dilemma’s en vraagstukken die daarmee samenhangen. Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Een professional wil beter worden in zijn vak en de werkpraktijk waar nodig aanpassen of verder ontwikkelen. Bij leren denken we vaak aan schools leren gericht op de overdracht van kennis. Maar leren vindt overal plaats. En steeds meer in netwerken en communities. Ik ondersteun u bij het vormgeven en begeleiden van dit type leren. Zoals ik reeds gedaan heb bij Wetlands International waar ze nu internationaal georiënteerde kennisnetwerken hebben. Kunstenaars & Co is ook een mooi voorbeeld waarbij we communities of practice hebben ingericht om professionals uit bedrijfsleven en kunstensector met elkaar te laten leren over ondernemerschap in het kunstvakonderwijs.

 Onderzoeken en evalueren

Praktijkonderzoek is niet alleen bedoeld om iets te weten te komen, maar ook om te veranderen en te leren. Ik vergelijk onderzoek wel met een reis: je kunt een bestemming kiezen, de reis plannen en  bedenken wat je graag wilt doen. Maar wat je precies gaat beleven, is vooraf niet bekend. Dat is het spannende eraan! Ook een evaluatie richt ik graag in als leerproces; het is een waardevol reflectieproces dat zicht geeft op elementen die werken, kritische situaties, ingezette talenten en mogelijke toekomstbeelden.

 Ondersteunen bij versterking van de leercultuur

Hierbij gaat het mij om het verbinden van leren en werken en organisaties ondersteunen om van de werkomgeving een rijke leeromgeving te maken. Hoe kunnen we het werk zo vormgeven dat er ruimte ontstaat om te leren? De integratie van leren en werken kun je zo groot en klein maken als je wilt. Kern is: een beweging in gang zetten in de organisatie waarbij een (collectief) leerproces aanjager is. Hierbij heeft het leren een nauwe verbinding met de ambities, het verlangen en de noodzaak tot verandering van de organisatie. Zo werk ik al enige tijd in de sectoren kinderopvang, welzijn en jeugdzorg aan kleine experimenteren ter versterking van de leercultuur. Een groot succes!

Workshops, werkbijeenkomsten en lezingen

De ervaringen en inzichten die ik opdoe, deel ik graag via workshops en andere vormen. Waarbij ik veelal een actieve benadering hanteer omdat ik er in blijf geloven dat we vooral iets leren door iets te doen, ergens over na te denken, actief betrokken te zijn. Bij allerlei organisaties en netwerken ben ik op deze manier al betrokken geweest: Heineken, KLM, Gelderse Vallei Ziekenhuis, Algemene Rekenkamer, CINOP, Belastingdienst, Movisie, Humanitas DMH, NVO2 en ECLO.

Schermafbeelding 2013-07-12 om 18.18.04